1.Do poniższych opisów dopisz odpowiednie pojęcia dotyczące odruchu kolanowego.
a)Droga impulsu nerwowego od receptora do mięśnia podudzia-...
b)Zespół wyspecjalizowanych komórek w skórze,które odbierają informacje z otoczenia-...
c)Mięsień, który skurczył się pod wpływem impulsu niesionego przez nerw ruchowy.

2.Podkreśl zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące nerwów.
a)Nerwy mózgowe przesyłają impulsy, dzięki którym możemy poruszyć głową i uśmiechać się.
b)Nerwy rdzeniowe,które dochodzą do nóg są bardzo krótkie.
c)Nazwy nerwy piersiowe i krzyżowe pochodzą od nazw odcionków kręgosłupa.
d)Nerwy czaszkowe umożliwiają poruszanie rękami.
e)Nerwy rdzeniowe odbierają bodźce ze skóry i tułowia.

3.Odruchu warunkowe w ciągu życia mogą zanikać.Napisz, co należy robić,aby posiadany przez nas odruch warunkowy nie zanikł.

4.Uzupełnij schemat wydzielania tyroksyny, korzystając z podanych pojęć:tarczyca,podwzgórze,przysadka mózgowa,hormony tropowe,hormony pobudzające przysadkę:
... ...
...----->...----->...---->tyroksyna

5.Uzupełnij zdania:
Czynniki wywołujące stres powodują zwiększone wydzielanie....... .Organizm najlepiej regeneruje siły podczas..... .Zbyt silny i często powtarzający się stres może być przyczyną ..... .U ludzi cierpiących na tę chorobę często występują.... .Nadmiar czynników stresujących może doprowadzić organizm do stany przygnębienia zwanego .... .

6.Napisz które zdania dotyczące choroby Alzheimera są prawdziwe:
a)Z czasem chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować
b)Zakłócony jest transport krwi do mózgu.
c)Chory często ma silne drgawki.
d)W trakcie choroby następuje obumieranie komórek nerwowych.
e)Chory ciągle wykonuje jakąś czynność bez potrzeby.
f)Choroba może rozwijać się u dzieci.

7.Uzupełnij zdania dotyczące zapalenia opon mózgowych.
Przyczyną choroby są....
Początkowe objawy przypominają...
Po pewnym czasie pojawiają się...
Skutkiem choroby mogą być...

8.Połącz nazwy chorób z ich przyczynami:

1.Coroba Alzheimera
2.Udar Mózgu
3.Zapalenie Mózgu
4.Wylew

A.Niedotlenienie komórek mózgu
B.Zakłócenia w przewodzeniu impulsów nerwowych
C.Wirus wpuszczony wraz ze śliną kleszcza
D.Przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego w mózgu
E.Nadmiar stresu związanego z pracą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:45:04+02:00
Zad.1
1) tzw. "łuk odruchowy"
2) receptory
3) mięsień-efektor

Zad.2
Zdania poprawne:
a)Nerwy mózgowe przesyłają impulsy, dzięki którym możemy poruszyć głową i uśmiechać się.
c)Nazwy nerwy piersiowe i krzyżowe pochodzą od nazw odcinków kręgosłupa.

Zad.3
Należy często wykonywać czynności, które wywołują dany odruch warunkowy.

Zad.4
podwzgórze -> hormony pobudzające przysadkę -> przysadka mózgowa -> tarczyca -> tyroksyna (hormony tropowe regulują wydzielanie innych hormonów)

Zad.5
Czynniki wywołujące stres powodują zwiększone wydzielanie adrenaliny. Organizm najlepiej regeneruje siły podczas snu. Zbyt silny i często powtarzający się stres może być przyczyną nerwicy. U ludzi cierpiących na tę chorobę często występują ataki lękowe. Nadmiar czynników stresujących może doprowadzić organizm do stany przygnębienia zwanego depresją.

Zad.6
a)Z czasem chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować
d)W trakcie choroby następuje obumieranie komórek nerwowych.
e)Chory ciągle wykonuje jakąś czynność bez potrzeby.

Zad.7
Przyczyną choroby są infekcje wirusowe lub bakteryjne.
Początkowe objawy przypominają objawy grypy.
Po pewnym czasie pojawiają się: śpiączka, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, porażenie mięśni, padaczka i krwistoczerwona wysypka.
Skutkiem choroby mogą być: śpiączka, a nawet śmierć.

Zad.8
1. Choroba Alzheimera - C.Wirus wpuszczony wraz ze śliną kleszcza
2. Udar Mózgu - A.Niedotlenienie komórek mózgu
3. Zapalenie Mózgu - B.Zakłócenia w przewodzeniu impulsów nerwowych
4. Wylew - D.Przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego w mózgu
9 4 9