Odpowiedzi

2010-04-11T16:24:50+02:00
Niosą ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia i życia. Ruchy te utrudniają osadnictwo. Ludzie zamieszkujący takie tereny muszą stosować zabezpieczenia domów i dróg, przed osuwającymi się materiałami skalnymi. Większe osuwiska w okolicach rzek mogą spowodować powodzie i podtopienia. Osuwiska są szczególnie niebezpieczne po trzęsieniach ziemi i wybuchach wulkanów.

6 5 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:25:19+02:00
SKUTKI RUCHÓW MASOWYCH
Ruchy masowe są niekorzystnym, a niekiedy bardzo niebezpiecznym procesem dla człowieka i jego działalności. Na terenach, gdzie występuje odpadanie skał utrudnione jest osadnictwo oraz konieczne jest stosowanie siatek i dachów ochronnych przy drogach. Szczególnie niebezpieczne są większe obrywy i osuwiska. Mogą one powodować zmianę sieci wód powierzchniowych, np. zmianę brzegu rzeki oraz tamowanie dopływu wody, co prowadzi albo do powstawania jezior albo do powodzi. Katastrofalne w skutkach osuwiska i obrywy mogą występować po silnych trzęsieniach ziemi, np. w 1920 roku na obszarze lessowym w Chinach- zginęło tam łącznie 180 000 ludzi, oraz w wyniku wybuchu wulkanów, które powodują topnienie śniegów i powstawanie spływów i lawin błotnych. W 1985 roku taki spływ błotny (osuwisko) powstały w wyniku erupcji wulkanu Nevado del Ruiz w Kolumbii zniszczył położone niedaleko miasto Armero- zginęło 25 000 osób.
5 3 5