Odpowiedzi

2010-04-11T16:14:07+02:00
Klasztor i kościół pod wezwaniem Opieki św. Józefa. Jest jednym z najwspanialszych dzieł polskiego późnego baroku i rokoka. Istniejący do dzisiaj kościół powstał w drugiej połowie XVIII w. z fundacji Elżbiety Sieniawskiej i jej córki Marii Augusty Czartoryskiej. Prace rozpoczęto w 1728 r. według planów Karola Baya, który zaprojektował trójnowawową, bezwieżową bazylikę. Przerwane prace podjęto w latach 50. prawdopodobnie pod kierunkiem Efraima Schroegera. Kościół jak i XVII-wieczny klasztor ocalały od zniszczeń II wojny światowej. W 1987 r. przed kościołem stanął pomnik prymasa Stefana Wyszyńskiego, autorstwa Andrzeja Renesa.
Pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. Postawiony dla uczczenia tworczości wybitnego kompozytora. Secesyjny pomnik odsłonięto w 1926 roku, lecz jego model dłuta Wacława Szymanowskiego powstał już w 1908 roku. Usytuowany nad sadzawką, przedstawia kompozytora siedzącego pod wierzbą i szukającego natchnienia w naturze. Podczas okupacji hitlerowcy zniszczyli pomnik. Zrekonstruowany po wojnie, powrócił w 1958 na dawne miejsce. W lecie przy pomniku odbywają się koncerty chopinowskie.
75 4 75