1. napisz czym był wąż miedziany dla ludzi Starego Testamentu ? A kim jest Jezus Chrystus?
2.Zacytuj jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakremant pokuty i pojednania ?
3.Napisz w jakim celu przyszedł Pan Jezus na ziemie?
4.Napisz w jaki sposób zmartwychwstały Pan Jezus przemienia człowieka?
5.Któremu z apostałów Pan Jezus powieżył swoje zastępstwo na ziemi?
6. Który z apostołów nie uwieżył w zmartwychwstanie Jezusa/?
7.Napisz jakimi słowami czcimy trójcę świętą(dwa przykłady)
8. Napisz na czym polegało nawrucenie syna marnotrawnego?
DAJE NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:36:28+02:00
1. Miedziany wąż było obiektem kultu wielu narodów i kultur otaczających Izrael.
2. Idźcie więc i nawracajcie wszystkie narody, komu odpuścicie grzechy są mu odpuszczone,a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane.
3. Pan Jezus przyszedł na Ziemie po to, by oddać życie za człowieka. W ten sposób odkupił naród ludzki a człowieka uratował przed wiecznym potępieniem.
4 . Zmartwychwstały Jezus pozwala wierzyć człowiekowi w to, że on także zmartwychwstanie po śmierci, a więc śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia, o wiele doskonalszego niż to ziemskie, doczesne.
5. Świętemu Piotrowi.
6. Tomasz. Nie uwierzył, dopóki na własne oczy nie zobaczył zmartwychwstałego Jezusa.
7. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen (znak krzyża).
8. Nawrócenie syna marnotrawnego polegało na tym, że zrozumiał on swój błąd jaki popełnił względem swego ojca. Pełen skruchy powrócił więc do domu rodzinnego.