Odpowiedzi

2010-04-11T16:19:26+02:00
(CH3COO)2Mg-->2CH3COO- + Mg2+
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:22:14+02:00
(CH₃COO)₂Mg + (H₂O) → Mg²⁺ + 2CH₃COO⁻
(kation magnezu) (anion octanowy)