Zad1.
odcinek AB podzielono na dwie części w stosunku 2:3. jedna część jest o 2cm krótsza od drugiej. jaką długość ma odcinek AB?
zad2.
uczniowie klasy Ib przygotowali na loterię 120 losów, w tym 15 wygrywających.ile powinni dołożyć losów wygrywających,aby loteria spełniała zapowiadane warunki? UWAGA! weź udział w loterii fantowej klasy Ib. co czwarty los wygrywa!!!
zad3.
a)jaką cyfrę można wpisać między cyfry licznika oraz między cyfry mianownika ułamka 16/32,aby otrzymany ułamek nadal był równy 1/2?
b)jaką cyfrę można wpisać między cyfry licznika oraz między cyfry mianownika ułamka 16/64 ,aby otrzymany ułamek nadal był równy 1/4?
PROSZĘ POMÓŻCIE

2

Odpowiedzi

2010-04-11T16:23:59+02:00
Y długosc ab
2x krotsza czesc
3x dłuzsza czesc

2x+3x=y
2x+2=3x
x=2cm

czyli odcinek jest rowny y=5x=10cm

losy wygrywajace - x

(15+x)/(120+x)=1/4
60+4x=120+x
3x=60
x=20
nalezy dołozyc 20 wygrywajacych losów

a)156/312
b)156/624

2010-04-11T16:30:13+02:00
Zad1.

x - długość odcinka |AB|, więc:
3/5x -2= 2/5x / ×5
3x-10= 2x
x = 10cm < -- Odpowiedź.

zad2.
120:4=30
30-15= 15 <--- Odpowiedź.

zad.3
a) Obie liczby muszą być podzielne o tą samą liczbę w taki sposób, żeby powstawał stosunek 1/2.
Jednymi z cyfr mogą być kolejno 0 i 5, gdyż: 156/302 =1/2

b) Sprawdzam, czy jest jakaś liczba 3-cyfrowa, zaczynająca się 6 a kończąca 4 podzielna przez 4. Jest to 624. Dalej to 156.
Cyfry, które należy wstawić to 5 oraz 2.