1.Z rozkładu 7,2g wody otrzymano 4,48dm³ tlenu. Oblicz masę otrzymanego wodoru.

2. W wyniku rozkładu wody otrzymano 2dm³ wodoru i 1cm³ tlenu. Oblicz ile g wody rozłażono.

Potrzebne koniecznie na jutro. Zadowolę się nawet odpowiedzią na 1 zadanie. PILNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T22:48:22+02:00
2H2O--->2H2 + O2

1.
36g wody - 4g wodoru
7,2g wody - X
X=0,8 g wodoru

2.
36g wody - 44,8dm3 wodoru
X - 2dm3
X=1,6g wody rozłożono