Odpowiedzi

2010-04-11T16:22:10+02:00
Panie Boże my wszyscy jesteśmy twoimi dziećmi.Jednym z nas jest Karol Wojtyła czyli wielki papież-Jan Paweł II.Zrobił on dużo dobrego dla nas wszystkich na tym świecie.Proszę cię o Panie spraw by On staną przed tobą i zaznał szczęścia i wiedział jak bardzo go kochamy i Mu dziękujemy.Spraw by beatyfikacja jego trwała jak najkrócej.Kochany Boże dopomóż by po śmierci dalej stanowił przykład i nawracał.
Amen.


Mam nadzieję,że pomogłam:)
5 4 5
2010-04-11T16:44:24+02:00
Boże Ojcze Wszechmogący, Panie dziejów i życia, dziękujemy Ci z całego serca za osobę i posługiwanie Papieża Jana Pawła II, za to, że zostaliśmy na przełomie wieków ubogaceni Jego świadectwem życia wyrażonym w całkowitym zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce. Dziękujemy za Jego pełne ufności słowa TOTUS TUUS, wyrażające także oddanie nas wszystkich: „W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość”. Wyrażamy wdzięczność za świadectwo Jego miłości do Chrystusa, który jest jedynym Panem Życia i śmierci i który przedłużył jego życie, niejako podarował na nowo po 13 maja 1981 roku. Od tego momentu należało ono jeszcze bardziej do Niego. Poprzez posługę Ojca Świętego byliśmy wzywani: „Nie lękajcie się” a w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny: „Polsko, przestań się lękać”. Oparciem dla tych słów była zawsze ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże, które jest jedynym ratunkiem dla człowieka w jego zmaganiu ze słabością i w nieuchronnym przemijaniu czasu.

Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za pokrzepiające słowa Jana Pawła II o człowieku, który jest myślą Boga, jakby uderzeniem Bożego serca. Te słowa utwierdzają w nas poczucie niezbywalnej wartości życia każdej osoby ludzkiej. Dziękujemy za świadectwo, że każdy człowiek jest umiłowany odwieczną i totalną miłością, której nic nie może zmienić.

Jesteśmy wdzięczni za lekcję prawdziwej modlitwy, która jest przede wszystkim słuchaniem i w której boskie „Ty” odgrywa kluczową rolę. Dziękujemy za szkołę dialogu z wierzącymi i myślącymi inaczej, w której uczyliśmy się, że można pozostawać sobą, a równocześnie pięknie się różnić budując wspólnotę wokół uniwersalnych wartości. Papież pokazał nam, że ten, kto miłuje własną ojczyznę, szanuje i kocha cały świat oraz wszystkich ludzi bez względu na różnice kulturowe i religijne.

Dziękujemy za świadectwo jego cierpienia i śmierci, które zbudowały ogromną wspólnotę braterstwa między ludźmi na całym świecie. Wyrazem prawdy tych słów jest świadectwo obecne w testamencie Ojca Świętego: „Przyjmując już teraz tę śmierć - słowa pisane 25 lat temu - ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego przejścia czyli Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób zwraca się do mojej ziemskiej ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył - dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga samego”. Dziękujemy za łaskę wielkich rekolekcji, które wyzwoliły ukryte dobro w ludziach na całym świecie. Ilu ludzi w ostatnich dniach zwróciło się do Boga, ilu zapragnęło pogłębić swoją wiarę, ilu poczuło się dumnych z przynależności do Kościoła, ilu ludzi na całym świecie połączyło się we wspólnocie modlitwy i solidarności oraz w pragnieniu budowania lepszego jutra.

Wierzymy, że dziedzictwo, które nam pozostawił Jan Paweł II, stanie się podstawą budowania cywilizacji miłości. Obyśmy odpowiedzieli na ten znak czasu, który otrzymaliśmy w darze. Dziękujemy Tobie, nasz Ojcze w Niebie, za osobę Jana Pawła II, za to, że mogliśmy żyć w jego czasie. Amen


mam nadzieje że pomogłam:)
1 5 1