Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:42:23+02:00
Wyznaczania kierunków geograficznych w terenie, w których NIEZBĘDNE jest słońce:
1. Do wyznaczenia kierunków w terenie możemy posłużyć się cieniem rzucanym
przez przedmioty lub naszą sylwetkę. Podczas najwyższego położenia nad widnokręgiem w ciągu dnia, czyli w południe, Słońce w Polsce jest zawsze po południowej stronie nieba. Cień rzucany w południe jest najkrótszy i skierowany
ku północy. Stając twarzàąw kierunku północnym, łatwo wyznaczymy pozostałe
kierunki .
2. W słoneczny dzień do określenia kierunków świata wystarczy zegarek ze wskazówkami. Należy zdjąć go z ręki i trzymać tak, aby mała wskazówka była skierowana na Słońce. Kąt między małą wskazówką a oznaczeniem godziny 12 na tarczy zegarka należy podzielić na pół. Wytyczone w domyśle ramię dwóch mniejszych kątów wyznacza kierunek południowy. Przedłużając je w przeciwnym kierunku, wyznaczymy kierunek północny.
3. Obserwowanie biegu słońca. Słońce zawsze kieruje się na zachód , więc jeżeli dokładnie zaobserujemy to zjawisko, następnie będzie nam bardzo prosto wyznaczyć kerunek wschodni ( będzie znajdował się po przeciwnej stronie zachodu ) , a następnie północ i południe.

Metody wyznaczania kierunków geograficznych BEZ Słońca:
1. Kierunki w terenie można wyznaczać obserwując przyrodę. Są to jednak sposoby mało dokładne. Na przykład samotnie rosnące drzewa mają najczęściej znacznie lepiej rozwinięte korony po stronie południowej, a samotne kopce mrowisk są bardziej strome po stronie północnej.
2. Kierunki w terenie najdokładniej wyznaczymy za pomocą kompasu. Na tarczy kompasu zaznaczone są kierunki. Ich nazwy opisane są skrótami
(najczęściej w języku angielskim). Najważniejszym elementem tego przyrządu jest swobodnie poruszająca się igła magnetyczna. Jeden z jej końców jest specjalnie oznaczony (zazwyczaj pomalowany na niebiesko) i zawsze wskazuje kierunek północny. Aby wyznaczyç pozostałe kierunki, należy tak ułożyć kompas, aby niebieski koniec igły wskazał na tarczy oznaczenie kierunku północnego (na rysunku opisany literą N). Znając kierunek północny, należy zwrócić się ku niemu twarzą. Wyciągnięta prawa ręka wskaże kierunek wschodni, lewa – kierunek zachodni, a za plecami będzie kierunek południowy.
24 4 24
Jejku, moja nauczycielka takiej odpowiedzi chciała. DZIĘKUJĘ!!!