Krzyżówka

1.Chrząstka w stawie kolanowym, której urazom często ulegają piłkarze. na 7 liter
2.Sznurek z prochem. na 4 litery
3. jad kiełbasiany. na 8 liter
4. Toksykomania lekowa. na 9 liter
5. Torsje. na 7 liter
6. Miła woń. na 6 liter
7. byliny trujące. na 6 liter
8. znawca grzybów. na 7 liter
9. Inaczej odtrutka. na 9 liter
10. Narkotyk stosowany w medycynie. na 5 liter
11. Zapobieganie. na 12 liter
12. lekarz grecki zwany ojcem medycyny. na 10 liter

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:35:30+02:00
1.łękotka
2.lont
3.botulina
4.lekomania
5.wymioty
6.aromat
7.
8.
9.antidotum
10.opium
11.hippokrates
4 3 4