Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:39:20+02:00
Doktrynę Breżniewa sformuował Michaił Susłow, jednak Breżniew ją zaakceptował i stosował. Powstała ona w sierpniu 1968 roku. Doktryna ta to teza o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych . Breżniew twierdził, że nadrzędnym celem jest budowa światowego komunizmu, a wdrugiej kolejności działanie na rzecz swojego narodu.Breżniew decydował , czy polityka danego kraju nie szkodzi światowemu komunizmowi. Zakładał, że ZSRR nie może ustąpić ze swoich stref wpływów, ale powinien je rozszerzać.
Funkcjonowanie doktryny breżniewa można podzielić na dwa etapy:
- dyscyplinowanie krajów socjalistycznych( Czechosłowacja, Polska)
-światowa ekspansja ( Afganistan, Salwador)
4 2 4