Odpowiedzi

2013-06-27T19:28:47+02:00

CaCl_2 \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+} + 2 Cl^-

kation wapnia, aniony chlorkowe
Cr(NO_3)_2\xrightarrow{H_2O} Cr^{2+}+2NO_3^-

kation chromu(II), aniony azotanowe(V)
MgSO_4 \xrightarrow{H_2O} Mg^{2+}+SO_4^{2-}

kation magnezu, anion siarczanowy(VI)
Cr_2(CO_3)_3 \xrightarrow{H_2O} 2 Cr^{3+}+3CO_3^{2-}

kationy chromu(III), aniony węglanowe

Na_3PO_4 \xrightarrow{H_2O} 3Na^++PO_4^{3-}

kationy sodu, aniony fosforanowe(V)

 
2013-06-27T19:43:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CaCl₂ --H₂O--> Ca²⁺+ 2Cl⁻ ... kationy wapnia i aniony chlorkowe
Cr(NO₃)₂ --H₂O--> Cr³⁺+ 2NO₃⁻ ... kationy chromu(III) i aniony azotanowe(V)
MgSO₄ --H₂O--> Mg²⁺ + SO₄²⁻ ... kationy magnezu i aniony siarczanowe(VI)
Cr₂(CO₃)₃ --H₂O--> 2Cr³⁺+ 3CO₃²⁻ ... kationy chromu(III) i aniony węglanowe
Na₃PO₄ --H₂O--> 3K⁺ + PO₄³⁻ ... kationy potasu i aniony fosforanowe(V)

1 5 1