Błagam o pomoc!!!
to tylko 3 zadania < do 2 koniecznie obliczenia>

1.) samochód porusza się ze stałą prędkością po lini prostej. na samochód:

a.) działa siła o stałej wartości
b.) nie działa żadna siła
c.) działa siła o zmiennej watości
d.) działa siła stała, co do wartośći i kierunku

2. Domowa instalacja elektryczna jest chroniona bezpiecznikami, które automatycznie wyłączają prąd, gdy przekroczy on wartość określony dla danego bezpiecznika. jaka jest max. Moc pracujących urządzeń- przy założeniu, że bezpiecznik wyłącza dopływ prądu, gdy jego natężenia przekroczy wartość 15A?

a.) 330W
b.) 3300000W
c.) 3300W
d.) 350W

zadanie 4
podaj przykłady <4 albo chociaż 3>, w których promień światła, przechodząc z jednego przeźroczystego ośrodka do drugiego, nie ulega załamaniu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:02:26+02:00
1. b)
2. c)
przyjalem napiecie w instalacji 220 V
P=U*I
P=220*15
P=3300 W
3. Wilk przebiegnie ja 1.5 raza dluzej czyli
1.5*12=18s
4. Nie ma takich a przynajmniej ja nie znam

licze na naj;)