Odpowiedzi

2009-11-03T18:56:54+01:00
A)Tlenku węgla(IV)
CO₂
wagowo 12:2*16=12:32
procentowo
C - 16*100% /48=33,(3)%
O - 32*100% /48=66,(6)%


b)Tlenku siarki(VI)
SO₃
wagowo 32:3*16=32:48

procentowo
S - 32*100% /80=40%
O - 48+100% /80=60%
c)Siarczku miedzi(I)
Cu₂S
wagowo 2*63,5:32=127:32
procentowo
Cu - 127*100% /159=79,9%
S - 32*100% / 159=20,1%
2 2 2