Odpowiedzi

2010-04-11T16:48:52+02:00
1. Na zwiększenie zasolenie wpływa:
· Parowanie · Brak dopływu wód z lądu ·zamarzanie wody

2. Kontynent azjatycki uważa się powszechni za kolebkę ras. Jest wiele hipotez dotyczących pochodzenia człowieka jednak jedna z nich głosi, że na terenach Azji doszło do wyodrębnienia się trzech ras: rasa żółta, rasa biała oraz rasa czarna. Rasa żółta powstała w Chinach. Rozpowszechniła się ona poprzez przesmyk lądowy w rejonie Cieśniny Beringa. Rasa biała początkowo zamieszkiwała południową Syberię. W dzisiejszych czasach można ich spotkać na rozległych obszarach Europy, Azji Południowo-Zachodniej, północnej Afryki, Australii oraz na obu kontynentach amerykańskich. Rasa czarna pochodzi z Indii. Obecnie żyje głownie w Afryce. Najliczniejszą rasą jest rasa żółta (Chińczycy, Mongołowie, Japończycy, Koreańczycy), do której należy 2/3 mieszkańców kontynentu. Rasa biała składa się głównie z Turków, Arabów, Persów oraz Hindusów. Najmniej liczną rasą w Azji jest rasa czarna.
2 4 2
2010-04-11T16:49:56+02:00
Czynniki wpływające na zasolenie :
- połączenie z oceanem
- intensywność parowania ( temperatura )
- dopływy rzek

Dlaczego Azja jest nazywana za kolebkę ras ?

Kontynent azjatycki uważa się powszechni za kolebkę ras, kultur i religii. Jest wiele hipotez dotyczących pochodzenia człowieka jednak jedna z nich głosi, że na terenach Azji doszło do wyodrębnienia się trzech ras: rasa żółta, rasa biała oraz rasa czarna. Rasa żółta powstała w Chinach. Rozpowszechniła się ona poprzez przesmyk lądowy w rejonie Cieśniny Beringa. Rasa biała początkowo zamieszkiwała południową Syberię. W dzisiejszych czasach można ich spotkać na rozległych obszarach Europy, Azji Południowo-Zachodniej, północnej Afryki, Australii oraz na obu kontynentach amerykańskich. Rasa czarna pochodzi z Indii. Obecnie żyje głownie w Afryce. Najliczniejszą rasą jest rasa żółta (Chińczycy, Mongołowie, Japończycy, Koreańczycy), do której należy 2/3 mieszkańców kontynentu. Rasa biała składa się głównie z Turków, Arabów, Persów oraz Hindusów. Najmniej liczną rasą w Azji jest rasa czarna.
Na żyznych glebach nadrzecznych nizin powstały kiedyś wysoko rozwinięte kultury rolnicze głownie w dolinie Indusu i Gangesu, nad Jangcy i Rzeki Żółtej oraz w Mezopotamii. Niektóre z tych kultur rozwinęły się już 4-2 tysięcy lat p.n.e. Bez wątpienia stanowiły one zalążek dzisiejszych kultur. Z Chin pochodzi wiele produktów takich jak: porcelana, proch strzelniczy i papier. W Chinach po raz pierwszy zastosowano igłę magnetyczną do wyznaczania kierunków geograficznych. W tym samym czasie środkową i północną Azję zamieszkiwały głównie plemiona koczowników. Plemiona te trudniły się głównie myślistwem i rybołówstwem a także hodowlą zwierząt.
2 3 2