Odpowiedzi

2010-04-11T16:43:36+02:00
WZÓR OGÓLNY : H2N - R\C/COOH - H
BIAŁKA dzieli się na : PROSTE, składające się tylko z aminokwasów, i Białka ZŁOŻONE, których łańcuch polipeptydowy jest związany ze składnikiem niebiałkowym, np. cukrem, tłuszczem, r.fosforanową
Powinno być dobrze.;]

Dajj najjj.!;d
16 4 16
2010-04-11T16:44:06+02:00
WZÓR OGÓLNY : H2N - R\C/COOH - H
BIAŁKA dzieli się na : PROSTE, składające się tylko z aminokwasów, i Białka ZŁOŻONE, których łańcuch polipeptydowy jest związany ze składnikiem niebiałkowym, np. cukrem, tłuszczem, r.fosforanową
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE BIAŁEK : - nie mają charakterystycznej temp. topnienia i temp. rozkładu. Niektóre z nich np. b. Włosów, paznokci są w H2O nierozpuszczalne, inne się w niej rozp. Takim wodnym roztw. jest białko jaja kurzego.
DENATURACJA BIAŁKA - polega ona na nieodwracalnym zniszczeniu wyższych struktur białkowych. Jedynie struktura pierwszo i drugo rzędowa nie ulegają destrukcji.
REAKCJA BIURETOWA - Jest charakterystyczna dla związków zawierających wiązanie peptydowe. Powstaje w niej osadu o czerwonofioletowym kolor.
REAKCJA KSANTOPROTEINOWA - Służy do wykrywania białek. Polega ona na nitrowaniu pierść. Aromat. Wyst. W łańcuchach bocznych niektórych aminokwasów. Pojawia się w niej żółte zabarwienie.
14 2 14
2010-04-11T17:29:42+02:00
R-CH(NH2)COOH Białka to substancje organiczne wielocząsteczkowe składają się z węgla, wodoru, tlenu, azotu oraz niekiedy siarki(białka proste) Podstawową jednostką strukturalną białka są aminokwasy.
4 3 4