Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:10:27+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Oblicz masę azotanu V potasu zawartego w 750 gramach pół molowego roztworu o gęstości 1,05 grama cm3.
mKNO3=101u
d=m/v
v=m/d
v=750/1,05
v=714,3cm3

Z def. stęż. molowego
0,5mola KNO3----1000cm3 roztworu
xmoli KNO3--------714,3cm3 roztworu
x=0,36mola KNO3

1mol KNO3---------101g
0,36mola KNO3----xg
x=36,36g KNO3

2. Oblicz masę węglanu sodu zawartą w 200 cm3 0,6 molowego roztworu.
mNa2CO3=106u
Z def. stęż. molowego
0,6mola Na2CO3----1000cm3 roztworu
xmoli Na2CO3-------200cm3 roztworu
x=0,12mola Na2CO3

1mol Na2CO3---------106g
0,12mola Na2CO3----xg
x=12,72g Na2CO3
2 5 2