Czynnikami wytwórczymi są:(dokończ)
a) praca
b) ..............
c) ..................

Zmieniajace sie przepisy podatkowe sa zwiazane ze zjawiskami zachodzacymi w otoczeniu:(wybierz)
a)demograficznym
b)miedzynarodowym
c)prawnym

Wymien trzy narzedzia pasywne przeciwdzialania bezrobociu.

W ostatnim roku obserwujemy:
a)spadek
b)wzrost
deficytu budzetowego

wymien dwa czynniki wplywajace na wysokosc podazy na rynku pracy.

wymien 4 cele polityki spoleczno-gospodarczej panstwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T03:06:06+02:00
Czynnikami wytwórczymi są:(dokończ)
a) praca
b) ZIEMIA
c) KAPITAŁZmieniajace sie przepisy podatkowe sa zwiazane ze zjawiskami zachodzacymi w otoczeniu:(wybierz)
a)demograficznym
b)miedzynarodowym
c)prawnym

ODP.: C. PRAWNYMWymien trzy narzedzia pasywne przeciwdzialania bezrobociu.
1. ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
2. ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
3. USTAWOWE SKRÓCENIE CZASU PRACYW ostatnim roku obserwujemy:
a)spadek
b)wzrost
deficytu budzetowego

ODP. B. WZROST


wymien dwa czynniki wplywajace na wysokosc podazy na rynku pracy.
1. PRZYROST NATURALNY
2. WSKAŹNIK MIGRACJI
3. CZYNNIKI GEOGRAFICZNE (MIASTO, WIEŚ)
4. SYSTEM SZKOLNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.wymien 4 cele polityki spoleczno-gospodarczej panstwa.
1. SUWERENNOŚĆ NARODOWA
2. SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. POSTĘP SPOŁECZNY
4. PRAWA CZŁOWIEKA

5. SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ DOCHODU (EKONOMICZNE)
6. WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJU