Odpowiedzi

2009-11-03T19:06:10+01:00
Zasada amonowa:
NH₄OH→NH₄⁺+OH⁻

Siarczan(VI) magnezu:
MgSO₄→Mg₂⁺+SO₄²⁻

Fosforan(V) potasu:
K₃PO₄→3K⁺+PO₄³⁻
2 3 2