Ponumeruj zdarzenia zachozące w cyklu rozwojowym rośliny okrytonasiennej:

rozsiewanie
zapłodnienie komórki jajowej w zalążku
Przeniesienie pyłku na znamię słupka
Powstanie nasiona
Wytworzenie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety
Przekszałcenie zalążni w owocnię
Dojrzewanie nasion
Kiełkowanie nasion

3

Odpowiedzi

2010-04-11T17:04:35+02:00
Rozsiewanie,
Kiełkowanie nasion,
Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku,
Wytworzenie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety,
Przeniesienie pyłku na znamię słupka,
Przekształcenie zalążni w owocnię,
Powstanie nasiona,
Dojrzewanie nasion.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:05:31+02:00
1.rozsiewanie
4.zapłodnienie komórki jajowej w zalążku
2.Przeniesienie pyłku na znamię słupka
5.Powstanie nasiona
3.Wytworzenie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety
6.Przekszałcenie zalążni w owocnię
8.Dojrzewanie nasion
7.Kiełkowanie nasion

2010-04-11T17:05:36+02:00
Rozsiewanie...7
zapłodnienie komórki jajowej w zalążku...3
Przeniesienie pyłku na znamię słupka...1
Powstanie nasiona...5
Wytworzenie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety...2
Przekszałcenie zalążni w owocnię...4
Dojrzewanie nasion...6
Kiełkowanie nasion...8
1 5 1