Odpowiedzi

2009-11-03T19:07:50+01:00
Hołd pruski był niezwykle trafnym posunięciem ze strony wielkiego mistrza Albrehta Hohenzolerna. Unikną on w ten sposób całkowitej likwidacji Państwa Krzyżackiego. Zdjoł płaszcz, uklęknął przed królem Zygmuntem I Starym, przeszedł na kalwinizm i siedział spokojnie zadowolony, ze z wroga zrobił sojusznika. OCzywiscie jego polityka co do cesarstwa nie zakonczyła sie. Na dwoze polskim miały miejsce protesty co do uczynienia go lennikiem lecz król niedostrzegał niebespieczeństwa.
W krótkim czasie prósy odłaczyły sie od Rzeczypospolitej na mocy traktatu Welawsko-bydgoskiego z 1657r. za cene odstąpienia od sojuszu ze Szwecją podczas potpu.
Uwazam ze Zygmunt I niewykozystał szansy jaką dała mu wieloletnia polityka Polski i Litwy wobec Zakonu. Koszty
wojen za Jagiełły, Kazimierza, i swojego panowania(1519-1521).
Zeby nie było ze sie czepiam: dobra strona medalu było to ze odzyskalismy Pomoze szczecinskie. Moliwe ze sprawy w przyszosci zwiazane z prosami nie potoczyły by sie tak źle gdyby nie obietnica Zygmunta II Augusta wobez lenników podczas wojny z Rosja o Inflanty(po sekularyzacji Inflanty stały sie kolejnym lennem Polski i Litwy a gotard Ketler otrzymał Kurlandie). W obietnicy było zawarte, ze kiedys w przyszłosci pozwoli na połaczenie Pros Krolewskich z Brandenburgia. Za swego panowania tego nie uczynił ale obietnica zapadła w pamieci Prósakom i wykozystali oni ten fakt w sytułacji o ktorej juz pisałem odłanczajac sie od Rzeczpospolitej i zabierając ze soba pomoze.


Przyczyny zawarcia Unii Lubelskiej:
- stałe konflikty Wielkiego Księstwa Litewskiego z Księstwem Moskiewskim wykazały, że Litwa nie jest w stanie w sposób samodzielny bronić się przed zagrożeniem ze wschodu;
- litewska szlachta (bojarzy) zazdrościła szlachcie polskiej jej przywilejów i swobód politycznych, przeszkodą do ich osiągnięcia byli litewscy możnowładcy, którzy - w przeciwieństwie do sytuacji istniejącej w Polsce - byli wyraźnie uprzywilejowani w stosunku do "zwykłej" szlachty;
- w XVI w. ustrój Litwy bardzo zbliżył się do polskiego: wprowadzono podział administracyjny wzorowany na polskim, a także analogiczne do polskich urzędy (sejmiki, sejm, kasztelanie);
- ostatni z dynastii Jagiellonów, król Zygmunt August, nie mając nadziei na własnego potomka, godził się na zastąpienie unii personalnej unią realną.

Postanowienia Unii Lubelskiej:
* wspólny sejm i władca Korony i Litwy
* wspólna polityka zagraniczna
* odrębne wojska, prawo, skarby i urzędy
* do Korony przyłączono południowe województwa Wielkiego Księstwa (ziemie dzisiejszej Ukrainy)
4 3 4