Proszęę POMÓŻ !!!!!!

w formi notatki :
- budowa komórki grzyba kapeluszowego, drożdża i pleśni,
- środowisko życia grzyba kapeluszowego, drożdrża i pleśni,
- sposób odżywiania grzyba kapeluszowego, drożdża i pleśni,
- sposób rozmnażania grzyba kapeluszowego, drożdża i pleśni,
- rola grzybów w przyrodzie (grzyba kapeluszowego, drożdża i pleśni)

Zz gÓry Dziekii . ; ***

2

Odpowiedzi

2010-04-11T17:52:54+02:00
Grzyb:
1.kapelusz,rurki lub blaszki, trzon , lużne strzepki grzybni (ciało grzyba zrobione jest ze strzepek )
2.np.lasy
3.organizmy cudzożywne
5.Grzyby biorą udział w rozkładaniu szczątkówmartwych organizmów na prostsze szczątki . Są ozdobami w lesie . Niektóre są jadalne , są smaczne i pożywne . Inne są trujące mogą wywoływać chorobylub doprowadzić do śmierci . Nie wolno ich niczyć gdyz są ozdoba lasu . Czasami są wykorzystywane do różnych leków .
2 1 2
2010-04-11T18:28:07+02:00
Grzyby, grupa organizmów jądr. dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista. W szerokim pojęciu grzyby są umieszczane w 3 podkrólestwach: grzyborośla (Protozoa, Protista, Protoctista), grzybopływki (Chromista) i grzyby właściwe (Fungi). Grzyby są jedną z najbogatszych w gat. grup organizmów; liczba ich gat. nie jest znana, szacuje się, że może wynosić 1,2-1,5 mln. Grzyby żyją gł. na lądzie (zwł. w zbiorowiskach leśnych), także w wodach śródlądowych i mor.; są organizmami kosmopolitycznymi, występują na skałach gór, także w rejonach polarnych; zarodniki grzybów stwierdzono w powietrzu na wys. 5 km, a grzyby drożdżoidalne w oceanie na głęb. 4,6 km. Grzyby z powodu braku chlorofilu są grupą organizmów niesamożywnych (heterotrofy). Część grzybów jest jednokomórkowa, większość wielokomórkowa; ciało grzybów stanowi plecha zbud. z nitkowatych strzępek, których sploty tworzą grzybnię, czerpiącą pokarm z substancji org. i nieorg. zawartych w podłożu (np. gleba, drewno, porażane rośliny, zwierzęta, inne grzyby). Liczne gat. grzybów wytwarzają, gł. w czasie procesów rozmnażania, struktury ze zróżnicowanego pod względem anat. i morfologicznym systemu strzępkowego: owocniki, skleroty lub podkładki, niekiedy duże, żywo zabarwione, jadalne (pot. zwane grzybami). Ściany komórkowe grzybów są zbud. z chityny (występującej gł. u owadów), a u nielicznych z celulozy (występującej gł. u roślin) lub z chityny z celulozą; najbardziej rozpowszechnionymi związkami zapasowymi są glikogen (jak u zwierząt) i tłuszcze; najczęstszym źródłem węgla jest glukoza; grzyby w większości są organizmami tlenowymi, rzadziej względnymi beztlenowcami. Grzyby rozmnażają się płciowo i bezpłciowo; podczas procesu płciowego kopulują gamety, gametangia albo 2 komórki plechy, nie zróżnicowane morfologicznie; rozmnażanie bezpłciowe odbywa się za pomocą różnego typu zarodników (np. opatrzone wiciami pływki, konidia, oidia, chlamidospory); zarodniki kiełkując dają początek nowej grzybni. W zależności od źródeł substancji org., z których pobierają składniki pokarmowe (sposobu życia), grzyby dzielą się na 3 grupy ekol.: saprobionty, pasożyty, symbionty ( symbioza); grzyby saprotroficzne (saprobionty, roztocza) są najliczniejsze, żyją na martwej substancji org. roślinnej i zwierzęcej oraz na materiałach wytworzonych przez człowieka; gnicie i butwienie, w których biorą udział grzyby ma w ekosystemach ogromne znaczenie (zapobiega gromadzeniu się martwych resztek org.); pewne gat. grzybów współżyją z roślinami wyższymi ( mikoryza) oraz glonami (tworząc porosty).
Niektóre grzyby (np. drożdże) wywołują alkoholową fermentację cukrów; znane są też gat. wytwarzające antybiotyki (np. pędzlak - penicylinę); gat. (gł. podstawczaków) o owocnikach w kształcie kapelusza na trzonie są popularnie zw. kapeluszowymi, wśród nich są liczne grzyby jadalne i trujące. Rozróżnia się kilkadziesiąt gat. i odmian grzybów jadalnych; w Polsce najbardziej popularne: borowik, pieczarka, rydz, maślak, gąska, koźlarz. Są one spożywane gł. z powodu wartości smakowych i zapachowych, w stanie świeżym i w przetworach (susz, marynaty, kiszonki, ekstrakty, mączka grzybowa); są także uprawiane, np. pieczarki, boczniak; obok celulozy i pektyn w błonach strzępek grzybni występuje związek o składzie zbliżonym do chityny, nie trawiony przez organizm człowieka; poza tym grzyby jadalne zawierają glikogen, białka, tłuszcze, substancje aromatyczne, enzymy, sole miner. (zwł. fosforowe i potasowe) oraz wit.: D, B1, B2, E, K i PP; wartość energ. nie jest duża, wynosi przeciętnie 150-200 kJ na 100 g świeżej masy, a suszonych ponad 1000 kJ (ok. 250 kcal). Grzyby trujące zawierają związki groźne dla człowieka, np. falloidynę, amanitynę, kwas helwellowy; zatrucia grzybami należą do najcięższych, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska; pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów i środki przeczyszczające (w przypadku biegunki - lewatywa), podanie węgla lekarskiego i podtrzymanie krążenia (mocna czarna kawa lub herbata). Grzyby domowe, występujące na materiałach bud. pochodzenia roślinnego, należą do klasy podstawczaków (np. stroczek łzawy, gnilica mózgowata, porzyca inspektowa); rozwijają się na materiale wilgotnym, przy odpowiedniej temperaturze, w miejscach pozbawionych światła i nieprzewiewnych, tworząc puszyste naloty lub rozgałęzione sznury grzybni oraz plackowate, sfałdowane owocniki; powodując rozkład (zgniliznę) drewna wyrządzają duże szkody i pogarszają warunki zdrowotne pomieszczeń (wilgoć, przykry zapach); zwalczanie b. trudne, polega na stosowaniu specjalnych preparatów chem., zapobieganie zaś - na impregnacji drewna środkami grzybobójczymi i przestrzeganiu higieny pomieszczeń (np. wietrzenie). Badaniem grzybów zajmuje się mikologia.

pleśń śniegowa zbóż i traw, choroba zbóż ozimych, wywoływana przez różne gat. grzybów, przede wszystkim pojawia się, gdy na polach długo zalega pokrywa śnieżna; po stopnieniu śniegu w zasiewach są widoczne różnej wielkości place zamierających roślin o poskręcanych i leżących na ziemi liściach; rośliny pokrywa biały, czasem lekko różowy nalot grzybni i zarodnikowania; ten sam grzyb może wywołać także zgorzel siewek, zgorzel podstawy źdźbła ( podsuszkę) lub fuzariozę kłosów; zapobieganie i zwalczanie: zaprawianie nasion.


drożdże, jednokomórkowe grzyby workowe z rodziny drożdżowatych owalne lub cylindryczne komórki (1-10 m dł.), rozmnażają się gł. wegetatywnie, przez pączkowanie (tworząc kolonie), rzadziej przez zarodniki (drożdże zarodnikujące); są organizmami saprofitycznymi - żyją na podłożach zawierających cukry proste, wywołując przeważnie w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową. Znanych jest ok. 25 gatunków drożdży, z których część tworzy liczne rasy. Liczne odmiany i rasy hod., są wykorzystywane w przemyśle spoż., zwł. fermentacyjnym, np. drożdże piwowarskie, drożdże winiarskie, drożdże gorzelnicze, różniące się swoistymi cechami związanymi z warunkami środowiska, co jest wykorzystywane w danym dziale przemysłu fermentacyjnego; np. drożdże winiarskie w odróżnieniu od drożdży piwowarskich mogą fermentować moszcze w obecności substancji garbnikowych i kwasu siarkowego (moszcze siarkowane), wytwarzają poza alkoholem związki org. uwydatniające tzw. bukiet wina; drożdże gorzelnicze, odznaczają się dużą energią fermentowania (zawartość wytwarzanego alkoholu w podłożu 10-12%); w piekarnictwie mają zastosowanie drożdże piekarskie, których istotną właściwością jest tzw. siła pędna, tj. zdolność spulchniania ciasta przez wytwarzający się dwutlenek węgla. Nazwą drożdże w najszerszym znaczeniu techn., obejmuje się również niektóre gat. grzybów niedoskonałych, które rozmnażając się szybko w warunkach tlenowych (gł. na podłożu z melasy i wywarze melasowym z gorzelni przem.), gromadzą w swej masie komórkowej znaczne ilości pełnowartościowego białka, z których otrzymuje się tzw. drożdże spożywcze i drożdże paszowe; istnieją także gat. z rodzaju Candida, o b. krótkim okresie zdwajania biomasy, zawierającej cenne białko, jak też gat. szkodliwe dla zdrowia, będące sprawcami niepożądanych cech lub wad produktów spoż. (np. powstawanie śluzu, niewłaściwego zapachu, plam na wyrobach mleczarskich); niektóre z nich powodują niekorzystne zmiany środowiska (np. gorzknienie mleka i śmietany).


JA MIAŁAM TAKĄ NOTATKĘ W ZESZYCIE TYLKO DOŁOŻYŁAM PARĘ CIEKAWOSTEK MYŚLĘ, ŻE POWINNO BYĆ DOBRZE.