Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:00:11+02:00
Do głównych zanieczyszczeń powietrza należą: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz węglowodory.

Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez nas skutkami degradacji środowiska są:

* Globalne ocieplenie
* Dziura ozonowa
* Smog
* Kwaśne deszcze
* Ozon przygruntowy
* Hałas
1 5 1
2010-04-11T17:49:25+02:00
Emisja dwutlenku węgla, brak filtrów na kominach,pestycydy