Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:10:23+02:00
Zadanie 2
(2*3²⁰ - 5*3¹⁹)/9⁹ = 3¹⁹(2*3 - 5)/(3²)⁹ = 3¹⁹*1/3¹⁸ = 3¹⁹⁻¹⁸ = 3

zadanie 4
13 - przeciwprostokątna, bo najdłuższa
uzasadnienie rysunku: dwie styczne do okręgu mają równe odcinki pomiędzy punktem styczności, a przecięciem z drugą styczną

13 = a + b
12 = b + r
5 = a + r

od sumy dwóch ostatnich równań odejmujemy pierwsze:
2r = 12 + 5 - 13
r = 2

zadanie 5
oś symetrii to prosta równoległa do osi OY przechodząca przez wieszchołek, liczymy x wierzchołka:
x = - b/2a = 1

równanie: x = 1

zadanie 6
|x + 3| + 2 = 0
nie ma x spełniających to równanie ponieważ z definicji:
|x + 3| ≥ 0
|x + 3| + 2 ≥ 2 > 0

zadanie 10
korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:
W(x) = x³ - 3x² + 3x - 1 = (x - 1)³
odp. A

zadanie 11
musimy doprowadzić podane równanie do zwykłej postaci równania okręgu:
x² + y² + 12y + 33 = 0
(x - 0)² + (y + 6)² - 36 + 33 = 0
(x - 0)² + (y + 6)² = 3 = (√3)²
odp. D

jak masz pytania to pisz na pw