Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:56:21+02:00
6. 5*1/4=1.25cm (r-promień podstawy)
o=2π1.25 (o-obwód podstawy)
5*2π1.25=12.5πcm² (pole powierzchni bocznej)
100*12.5π=1250π cm² (liczba cm²potrzebnych na 100 folii)

1m²=100cm*100cm=10000cm²

1250π/10000=0.125π m²

7. 3.4m= 2*1.7m |R=2r
h=4.2m
V=12.138π≈38.11 m³ |V=πr²h
38.11*100=3811dm³ |m³=10*10*10 dm³ = 100dm³
3811/1000=3.811t
Odp. Około 3.811t

8. 2.2cm=2*1.1cm |R=2r
h=0.15cm
V≈0.57 cm³
1000*0.57=570 cm³
8.25=m/570 |p=m/V
m=8.25*570=4702.5g
m=4.7025kg

9. h=2.15m
o=1.25m |o=2πr
r≈0.20 |r=o/2π
V=π0.2²*2.15 |V=πr²h
V≈0.27
4V≈1.08 m³

10. V=πr²h
Va=π0.5²*0.6=0.15π≈0.471 m³
Vb=π(0.5-0.15)²*0.6=0.0735π≈0.23079 m³
Vc≈0.471-0.23079≈0.24021m³ |Vc=Va-Vb
4/0.24021=16.6521

Można wykonać około 16 takich murów