Mam kilka zadań do rozwiązania z matematyki

1. Oblicz wartość wyrażenia : -x² dla x=-1,5
2.Oblicz √12 : √27
3. Ile procent liczby 0,84 stanowi liczba 0,21
4.Zapisz w notacji wykładniczej liczbę : O,OOO OOO 17
5.Podnieś do potęgi (2xy²)³
6.Wyznacz x ze wzoru a-x=4c
7.Oblicz 0,125 * √64
8.Oblicz 0,0001⁵ : 0,00001⁵
9.Iloczyn 34*10⁻⁶ zapisz w notacji wykladniczej
10.Oblicz pole powierzchni bocznej stozka o promieniu podstawy 4 cm i tworzacej 10 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:39:47+02:00
1) x=-1,5 to -x²=-(-1,5)²
-x²=-(2,25)
-x²=-2,25

2) √12:√27=12:27=⁴/₉

3) x=(0,21×100%)÷0,84
x=21%÷0,84
x=25%

4) 0,000 000 17=17÷10⁸

5) (2xy²)³=8x³y⁶

6) a-x=4c
-x=4c-a
x=a-4c
7) 0,125×√64=¹/₈×8=1
8) 0,0001⁵÷0,00001⁵=0,0001⁵÷0.0001⁵÷10=0,1
9) 34×10⁻⁶=0,000034
10) πrl=π×4×10=40πcm² lub 40×3,14cm²=125,6cm²