1) Które z form zapobieganiu bezrobocia są twoim zdaniem najlepsze i dlaczego?
2) Jak ci się wydaje z jakimi kwalifikacjami pracowników będą poszukiwać pracodawcy na naszym terenie za kilka lat i dlaczego?
3) jakie byly przyczyny wzrostu bezrobocia w polsce w latach 90-tych?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:30:57+02:00
1. Szkolenia bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy, ponieważ przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji.
2. Moim zdaniem pracodawcy będą poszukiwali pracowników z bardzo dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego, biegle posługujących się komputerem i możliwie jak najwyższym wykształceniu.
3. - Likwidacja nadmiernego zatrudnienia po 1989 roku.
- Niskie płace.