Odpowiedzi

2010-04-11T17:07:38+02:00
Właściwości fizyczne:
stan skupienia stały
biała
krystaliczna
słodka
bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
odczyn obojętny

Chemiczne :
palna
reaguje z wodorotlenkiem miedzi dając związek kompleksowy
osiada właściwości redukujące (ulega reakcji dla cukrów redukujących).
CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 → CH2OH-(CHOH)4-COOH + Cu2O + 2H2O
zbudowana jest z 6 atomów węgla, 6 atomów tlenu i 12 atomów wodoru

Dajj najj.!;d
74 2 74
2010-04-11T17:13:39+02:00
BUDOWA:

Cząsteczka glukozy zbudowana jest z:
-6 atomów węgla
-6 atomów tlenu
-12 atomów wodoru
- 5 grup hydroksylowej
- 1 aldehydowej

WŁAŚCIWOŚCI:

-substancja bezbarwna
-drobnokrystaliczna
-słodki smak
-dobrze rozpuszczalna w wodzie
-odczyn obojętny
- redukuje grupę aldehydową do grupy hydroksylowej
-ulega fermentacji alkoholowej

26 3 26