Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:14:06+02:00

Dane:
droga S = 3m
g - przyspieszenie grawitacyjne Ziemi = 9,81m/s²
Szukane:
t - czas spadku
V - prędkosc w chwili uderzenia o Ziemię

Droga S jaką przebywa jabłko podczas spadku swobodnego wyraża się wzorem
S = gt²/2

wyznaczamy czas
t² = 2S/g
t² = 2*3m/9,81m/s²
t = √0,611
t ≈ 0,78 s

V = gt
V = 9,81 * 0,78 [m/s² xs]
V = 7,65 m/s

Odp.
a) t = 0,78 s
b) V = 7,65 m/s
:-)
1 5 1
2010-04-11T17:15:31+02:00
X(t)=x₀+v₀t+½at² x₀=h=3m
x(t)=x₀-½gt² /+½gt² g=10 m/s
½gt²=x₀ /:½g
t²=2x₀ nad g
t=√2x₀ nad g
t=√2 × 3 nad 10
t=0,78

v(t)=v₀+at
v(t)=-gt
v(t)=-10× 0,78
v(t)=7,8
1 1 1