Aby zaparzyć herbatę, Tomek chce użyć czajnika elektrycznego o mocy 2 kW. Czy może go włączyć, jeżeli instalację elektryczną zabezpieczono bezpiecznikiem 20A i włączono już żarówkę o mocy 100 W, żarówkę o mocy 60 W oraz kuchenkę mikrofalową o mocy 1,5 kW. Przyjmij napięcie w instalacji elektrycznej 230 V. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:18:14+02:00
Pcz=2kW=2000W
Pż1=100W
Pż2=60W
Pk=1,5kW=1500W
U=230V
Ib=20A
I=?
--------------------------------------------------------
moc zainstalowana
P=Pcz+Pż1+Pż2*Pk=2000W+100W+60W+1500W=3660W
P=U*I
I=P/U=3660W/230V=15,9A
I jest mniejsze od Ib
można włączyć czajnik