Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:14:05+02:00
Odp.
Dane:
ms=70[g];
Vroz=300[cm3];
droz=0,79[g/cm3];
mroz=Vroz*droz;
mroz=0,79[g/cm3]*300[cm3]=237[g];
mr=ms+mroz;
mr=70[g]+237[g]=307[g];
Cp=(ms*100%)/mr;
Cp=(70*100)/307=7000/307=22,8%.
Odp.Cp=22,8%.
2010-04-11T17:21:05+02:00
Dane:
ms(masa substancji)-70g
Va(objętość alkoholu)= 300cm³
da(gęstość alkoholu)-0,79g/cm³
C%(stężenie procentowe)-?

Obliczam masę(ma) alkoholu z przekształconego wzoru na gęstość:
da= ma : Va→ ma = da × Va = 0,79g/cm³ × 300cm³= 237g

Obliczam masę roztworu (mr) :
mr= ms + ma = 70g + 237g = 3007g

Obliczam C% :
C%= ms × 100% : mr = 70g × 100% : 307g = 22,8 %

Roztwór ten ma stężenie 22,8 % .