Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:00:11+02:00
Zadanie 1
a) 7*x^2 - 4*x - 6*x^2 + 4 - x^2 + 5*x = 0*x^2 + x + 4 = x + 4
b) -2*(3*a - 2*b) - 4*a*(2 - 3*a + 2*b) = -6*a + 4*b - 8*a + 12*a^2 - 8*a*b = 12*a^2 - 14*a + 4*b - 8*a*b
c) (4 - x)*(2*x + 5) - 4 = 8*x + 20 - 2*x^2 - 5*x - 4 = -2*x^2 + 3*x + 16
d) (4 - 2*x)*(3*x - 3) - 2*x*(3*x + 1) = 12*x - 12 - 6*x^2 + 6*x - 6*x^2 - 2*x = -12*x^2 + 16*x - 12 = 4*(-3*x^2 + 4*x - 3)

zadanie 2
licznik = 5*x^5*(2*x^3*y^4)^2 = 5*x^5*4*x^6*y^8 = 20*x^11*y^8
mianownik = 25*(x^3*y)^3*x*y^6 = 25*x^9*y^3*x*y^6 = 25*x^10*y^9

licznik : mianownik = (20*x^11*y^8) : (25*x^10*y^9) = 0,8*x*y^(-1) = 0,8*(x:y) = 0,8*(555 : 4) = 111

zadanie 3
a) n*(n-3):2
b) 30*(30 - 3):2 = 30*27:2 = 15*27 = 405

zadanie 4
x = obecny wiek Ani
(x - 5)*2 = x + 5
2*x - 10 = x + 5
x = 15

zadanie 5
x = długość boku kwadratu w cm
x + 3 = długość jednego boku prostokąta w cm
x - 10 = długość drugiego boku prostokąta w cm (1 dm = 10 cm)

(x+3)*(x-10) + 170 = x^2
x^2 - 10*x + 3*x - 30 + 170 = x^2
- 10*x + 3*x - 30 + 170 = 0
-7*x + 140 = 0
140 = 7*x
x = 20

obwód prostokąta = 2*[(x + 3) + (x - 10)] = 2*(23 + 10) = 2*33 = 66

zadanie 6
-4*x < -3*x - 2
-x < -2
x > 2

zadanie 7
x = liczba notesów 32-kartkowych
x+5 = liczba notesów 16-kartkowych
x + (x+5) = 2*x + 5 = liczba notesów 60-kartkowych

(x+5)*16 + x*32 + (2*x+5)*60 = 1220
16*x + 80 + 32*x + 120*x + 300 = 1220
168*x + 380 = 1220
168*x = 840
x = 5

x = liczba notesów 32-kartkowych = 5
x+5 = liczba notesów 16-kartkowych = 5 + 5 = 10
x + (x+5) = 2*x + 5 = liczba notesów 60-kartkowych = 2*5 + 5 = 15

zadanie 8
4*(2*x+3) - 2*(4*y-1) = 30
(5*x+1):3 - (y-3):4 = 3 //*12

8*x + 12 - 8*y + 2 = 30
4*(5*x+1) - 3*(y-3) = 36

8*x - 8*y + 14 = 30
20*x + 4 - 3*y + 9 = 36

8*x - 8*y = 16 // :8
20*x - 3*y + 13 = 36

x - y = 2
20*x - 3*y = 23

x - 2 = y
20*x - 3*(x - 2) = 23

20*x - 3*x + 6 = 23
17*x = 17
x = 1

x - 2 = y
1 - 2 = y
y = (-1)

x = 1
y = (-1)

zadanie 9
d + m = 123
(d-1)*3 = m - 2

m = 123 - d
3*d - 3 = m - 2

3*d - 3 = (123 - d) - 2
3*d + d = 123 - 2 + 3
4*d = 124
d = 31

m = 123 - d = 123 - 31 = 92

d = 31
m = 92

zadanie 10
x = cena kurtki w zł
x + 180 = cena płaszcza w zł

12*(x+180) + 15*x = 13500
12*x + 2160 + 15*x = 13500
27*x = 11340
x = 420

x = cena kurtki w zł = 420
x + 180 = cena płaszcza w zł = 420 + 180 = 600

zadanie 11
x = długość trasy pokonanej 1 dnia w km
2*x = długość trasy pokonanej 2 dnia w km
x + 5 = długość trasy pokonanej 3 dnia w km

x + 2*x + x + 5 = 65
4*x + 5 = 65
4*x = 60
x = 15

x = długość trasy pokonanej 1 dnia w km = 15
2*x = długość trasy pokonanej 2 dnia w km = 2*15 = 30
x + 5 = długość trasy pokonanej 3 dnia w km = 15 +5 = 20

Odpowiedzi chyba łatwo już będzie napisać.