Może mi ktoś to przetłumaczyć potrzebne na jutro


Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym.

Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa. 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru Muzeów.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:16:26+02:00
Royal lock in Warsaw – baroque-classical royal castle being in Warsaw at the Castle square. Originally she was it is a residence of mazowiecki princes, and for the XVI century registered office of authorities and the Republic: of the king and the Seym (of the Parliamentary Chamber and the Senate). In the 19th century, after the fall of the November coming into existence, allocated for the purposes of Russian administration. In the period and of world war residence of the German general governor. From 1920 to 1922 residence of the Head of you. 1926 – 1939 residence of the President of the Republic of Poland. Burnt and robbed by Germans in 1939, almost completely destroyed in 1944. After 1971 rebuilt and reconstructed. At present he constitutes the monument to history and the national culture, he is performing museum and formal functions. He is entered in the National Register of Museums.