Mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego zadania? Nauczycielka zadanie podała ale w ogóle nie wytłumaczyła jak to mamy zrobić, a coś podobnego może pojawić się na sprawdzianie.
Siła przyciągania między dwoma naelektryzowanymi różnoimiennie ciałami ma wartość 20N:
a) Jaką siłą będą przyciągały się te ciała jeżeli wartość ładunków każdego z nich zwiększymy 4 razy?
b)Jak zmieni się siła gdy odległość między ciałami zmniejszymy 2 razy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T19:10:48+01:00
Wzór na tą siłe to F=(q1*q2)/r²
gdzie q1 i q2 to są wartości ładunków a r to odległość między nimi

Jeżeli ładunek każdego zwiększymy 4 razy, to siła wzrosnie 16 razy, a gdy odległość zmniejszymy 2 razy to siła wzrośnie 4 razy.

To się wzięło z tego, że siła jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków (jeżeli ten wzrośnie 16 razy to siła też) i odwrotnie proporcjonalna do odległości (jeżeli odl zmniejszy się 2 razy to siła wzrośnie 4 razy - zwróć uwagę, że ta odległość jest do kwadratu)

Mam nadzieję, że to wystarczy :)