Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:25:37+02:00
A)Mg(OH)2+2HNO3->Mg(NO3)2+2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3- ->Mg2+ + 2NO3- + 2H2O
2OH- + 2H+ -> 2H2O/:2
OH- + H+ ->H2O

b)Ca(OH)2+2HCl->CaCl2+2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- ->Ca2+ + 2Cl- + 2H2O
2OH- + 2H+ -> 2H2O/:2
OH- + H+ -> H2O

c)2NaOH+H2S->Na2S+2H2O
2Na+ + 2OH- + H+ + S2- ->2Na+ + S2- + H2O
2OH- + 2H+ ->2H2O
OH- + H+ ->H2O