Zad.1 Połącz rodzaje tkanki nabłonkowe z funkcjami,które pełnią.
1.Nabłonek gruczołowy
2.Nabłonek zmysłowy
3.Nabłonek okrywający
A.Zapobiega utracie wody przez organizm
B.Wydziela niezbędne dla organizmu substancje
C.Odbiera bodźce,np.dźwięki,zapachy
D.Wytwarza komórki jajowe i plemniki

Zad.2
Napisz, jaką funkcję pełnią gąbki w przyrodzie.

Zad.3
Wśród płazińców i nicieni wiele gatunków to pasożyty, które w trakcie rozwoju mogą zmieniać żywicieli.Ich żywicielem pośrednim jest:
A.organizm, w którego ciele bytuje larwa pasożyta.
B.organizm, w którym rozwija się larwa i dorosła postać pasożyta.
C.organizm, który opuścił dorosły pasożyt.
D.organizm, w którego ciele żyje dorosła postać pasożyta.

Zad.4
Tasiemiec jest pasożytem wewnętrznym.Żyje w jelicie cienkim człowieka. Podaj dwie cechy tasiemca, które są przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia.

Zad.5
Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące szkieletu wpisz P, a obok zdań zawierających fałszywe informacje -literę F.
1.Szkielet wewnętrzny umożliwia ruch - ...
2.Szkielet wewnętrzny pełni funkcję ochronną-...
3.Szkielet wewnętrzny nadaje zwierzęciu kształt-...
4.Szkielet wewnętrzny ogranicza wzrost zwierzęcia-...

Zad.6
Kałamarnice, ośmiornice i mątwy mają ciało złożone z głowy,worka trzewiowego i ramion otaczających otwór gębowy. Poruszają się dzięki wyrzutom wody z jamy płaszczowej.Zwierzęta te należą do :
A.gadów
B.stawonogów
C.mięczaków
D.pierścienic

Zad.7
Zaznacz nazwy części ciała,które mają zarówno ślimaki, jak i małże.
-Głowa ...
-Noga...
-Worek trzewiowy...
-Ramiona...

Zad.8
Podkreśl nazwy zwierząt o szkielecie zewnętrznym .
glista ludzka, konik polny, rak rzeczny, omułek jadalny, ślimak winniczek, mysz zaroślowa, traszka górska

Zad.9
Owady to zwierzęta, które mają:
A.dwie pary czułek i trzy pary odnóży.
B.jedną parę czułek i trzy pary odnóży.
C.dwie pary czułek i cztery pary odnóży.
D.jedną parę czułek i cztery pary odnóży.

Zad.10
Uzupełnij zdania :
Jeśli w rozwoju organizmu występuje larwa, która różni się od osobnika dorosłego, jest to rozwój.............. .
Jeżeli z jaja rozwija się młody organizm, który nie różni się od postaci dorosłej- jest jej miniaturą,mówimy że jest to rozwój.......... .

Zad.11
Zaznacz zdanie, które właściwie opisuje rolę błon płodowych u gadów,ptaków i ssaków.
A.Są wyłącznie pożywieniem dla zarodka.
B.Zapewniają połączenie zarodka z organizmem matki.
C.Uniemożliwiają zjedzenie zarodka przez organizmy drapieżne.
D.Zapewniają zarodkowi środowisko wodne, substancje odżywcze i wymianę gazową.

Zad.12
Obok zdań zawierających prawdziwe informację wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje -literę F.
1.Zarodki gadów, ptaków oraz ssaków są osłonięte błonami płodowymi. -...
2.Ryby, płazy, gady i ptaki są zmiennocieplne.-...
3.Płazy rozmnażają się na lądzie.-...
4.Wszystkie kręgowce mają szkielet osiowy.-...
5.Ryby,płazy,gady i ptaki są jajożyworodne.-...
6.Płazy,gady,ptaki i ssaki mają płuca.-....

1

Odpowiedzi

2010-04-12T12:18:04+02:00
1.
1b
2c
3a

2.
W przyrodzie pełnią rolę biofiltrów, wchłaniając szczątki organiczne.

4.
- narządy czepne
- ciało tasiemca zbudowane jest z wora skórno-mięśniowego, otoczonego kutikulą, która pełni rolę zabezpieczającą przed trawieniem.

5.
1.p
2p
3p
4f

6.c

7.-Worek trzewiowy...

8.rak rzeczny, omułek jadalny, ślimak winniczek

9.b
9 3 9