Wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następni wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wymienionych wydarzeń w zestawie. 1. Orogeneza hreyńska, pojawianie się roślin lądowych, rozpad


8.Wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następni wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wymienionych wydarzeń w zestawie.
1. Orogeneza hreyńska, pojawianie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstawanie pokładó węgla kamiennego.
2. Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego.
3. ROjawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orgonezy alepjskiej, powstawanie wapieni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:21:57+02:00
1)wykreśl;rozpad Pangei-jest to era mezozoiczna(mezozoik)
2)wykreśl;rozwój ssaków-jest to era paleozoiczna(paleozoik)
3)wykreśl;pojawienie się gadów-jest to era kenozoiczna(kenozoik)
17 3 17