Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. ile zebrał grzybów jadalnych a ile trujących.

Za każdy przyniesiony grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trojacy odbiorę trzy talary.

Ile zebrał grzybów jadalnych a ile trujących.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T17:24:46+02:00
Odp: zebrał 42 grzyby jadalnie i 8 trujących
obliczyłem to w następujący sposób
x-3y=18
x+y=50
rozwiązałem ten układ ruwnań i wyszło
7 1 7
2010-04-11T17:26:48+02:00
Oznaczmy
j - ilosc grzybów jadalnych
t - ilosc grzybów trujących

j + t = 50
j(1 talar) + t(-3 talary) = 18 talarów
j = 50 - t
j -3t = 18

50-t -3t = 18
-4t = 18-50
t = -32/-4
t= 8
j = 50-8 = 42
Odp. Antek zebrał 42 grzyby jadalne i 8 grzybów trujących
:-)
10 4 10
2010-04-11T17:30:50+02:00
X-ilość grzybów jadalnych
y-ilość grzybów trujących

x+y=50
(50-x)*1+(50-y)*3= 18
x=50-y
50-x+150-3y=18
50-50-y+150-3y=18
50-4y=18 /-50
-4y=-32 / :(-4)
y= 8
x= 50-8
x=42

pozdrawiam...;) ;**
8 2 8