Odpowiedzi

2010-04-11T17:32:55+02:00
2NaOH + H₂SO₄ →Na₂SO₄ + 2H₂O
(to równanie jest już uzupełnione,współczynniki się zgadzają)

Inne przykłady:

KOH + HNO₃→ KNO₃ + H₂O
wodorotlenek potasu + kwas azotowy (V)→ azotan (V) potasu + woda

Ca(OH)₂ + H₂CO₃→ CaCO₃ + 2 H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas węglowy→ węglan wapnia + woda

3 Mg(OH)₂ + 2 H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ +6 H₂O
wodorotlenek magnezu + kwas fosforowy (V)→ fosforan (V) magnezu + woda

Fe(OH)₃ + 3 HCl→ FeCl₃ + 3 H₂O
wodorotlenek żelaza (III) + kwas solny→chlorek żelaza (III) + woda

3 NaOH + H₃PO₄→ Na₃PO₄ +3 H₂O
wodorotlenek sodu + kwas fosforowy (V)→ fosforan (V) sodu + woda
2010-04-11T17:39:27+02:00
2 NaOH + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + 2 H₂O

KOH + HNO₃ -> KNO₃ + H₂O
lub
Fe(OH)₃ + 3 HCl -> FeCl₃ + 3 H₂O
lub
Mg(OH)₂ + H₂S -> MgS + 2 H₂O