Odpowiedzi

2010-04-11T17:32:48+02:00
V = 1/3 Pi r kwadrat * l
v= 1/3 pi (6 pierwiastek z 3) do kwadratu razy 12
V= 1/3 PI 108 * 12
V = 1/3 PI 1296
V= 432 PI cm3