Zad 7 , 8 str 177 matematyka z plusem podr. 1
zad 7 a)Jaka to liczba , której 12% wynosi 6?
b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdz liczbe x.
c)liczba o 10% wieksza od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdz liczbe a.
d) liczba o 110% wieksza od liczby x jest równa 23,1. Znajdż liczbe x.
zad 8
a) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Średnia arytmetyczna trzech liczb : liczby y, trzykrotności liczby y i liczby
o 10 większej od y wynosi 16
c)Do liczby 15 dodano liczbe y , a od liczby 51 odjęto yi otrzymano równe liczby

2

Odpowiedzi

2010-04-11T17:34:04+02:00
Zad7
a) Układamy proporcje
12% - 6
100% - x
x = (100%*6)/12%
x = 50

b)Też proporcje
86% - 40,42
100% - x
x = 47

c)
110% - 143
100% - a
a = 130

d)
210% - 23,1
100% - x
x = 11

zad 8
a)
(x + x + 7)/2 = 20 /*2
2x + 7 = 40
2x = 33
x = 16,5

b)
(y + 3y + y + 10)/3 = 16 /*3
5y + 10 = 48
5y = 38
y = 7,6

c)
15 + y = 51 - y
2y = 36 /:2
y = 18
232 4 232
2010-04-11T17:38:28+02:00
Zad 7
a . 12%x=6
0,12x=6
12x = 600
x=50

b. 86%y=40,42
0,86y=40,42
86y=4042
y=47

c.110%a=143
1,10a=143
110a=14300
a=130

d. 210%a=23,1
2,10a=0,231
210a=2310
a=11

zad 8
a. x+(x=7):2=20
x+(x+7)=40
2x+7=40
2x=33
x=16,5

b. y+3y+y+10 : 3 =16
y+3y+y+10=48
5y=48-10
5y=38
y=7,6

c. 15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36
y=18
84 4 84