Pilne!!!!!!!!!! proszę o szybkie napisanie!!!!
planu rozprawki na temat:

"Gdzie praca pilność na straży tam sie bieda wejść nie waży" ALBO na temat
"Nie wszystko co w życiu ważne da się przeliczyć na pieniądze"

PILNE PROSZĘ O RAZWIĄZANIE!!!! :)))

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:44:58+02:00
Kiedy zaczynasz rozprawkę musisz napisać:

1. Moim zdaniem nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze... (jeśli nie zgadzasz się z postawioną tezą)
LUB
1. Będę bronić tezy postawionej w temacie, gdyż...

2. Kied przechodzim do argumentów:
-Wdaje mi się, że....
-Myślę, że...
-Moim argumentem jest to, że...
-Uważam, iż...
-Kolejnym argumentem na udowodnienie tezy jest...

3.Zakończenie rozprawki:
Myślę, że przytoczone argumenty...
Uważam, że przedstawion przeze mnie....
Z tego co udało mi się zebrać wynika, że...


A teraz temat:
Nie wszystko w życiu da się przeliczyć na pieniądze...
1.Wstęp
Moim zdaniem nie wszystko w żciu da się przeliczyć na pieniądze, ponieważ niektórch rzeczy nie da się kupić....
2. Rozwinięcie
Musisz pamiętać o trzech argumentach z których każdy będzie rozpoczynał się akapitem,
a) Uważam, że zdrowia nie da się przeliczyć na pieniądze,( tu musisz rozwinąć chociaż na 6 zdań)
b) Wdaje mi się że kolejną rzeczą, Której nie zdołamy kupić jest... (kolejny argument który musisz rozwinąć
c)Kolejnym argumentem na udowodnienie tezy jest to, że...( i ostatni argument)
3. Zakończenie
Tutaj też od akapitu musisz podsumować temat, np.
Moim zdaniem przedstawione przeze mnie argumenty w pełni obrazują iż pieniądze ie są czymś najważniejszym...
:)MIłego tworzenia...jezeli coś jest niezrozumiałe pisz...