Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych obok liczb :
a) 6x - 2x - 2 - 9x + 6 dla x= -2
b) 8a - 4 + 2a - 10 + 3a -1 dla a= 2
c) 8x + 4y + 14x + 6y - 12x - 12y - 4 dla x= -2 , y= -2
d) 2ab - 6a + 3ab - a +12 - ab + 8 dla a= -1 , b= 3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:39:28+02:00
A) 6x - 2x - 2 - 9x + 6 = -5x + 4
dla x= -2 mamy (-5) * (-2) +4 = 10 + 4 = 14

b) 8a - 4 + 2a - 10 + 3a -1 = 13a - 15
dla a= 2 mamy 13 * 2 - 15 = 26 - 15 = 11

c) 8x + 4y + 14x + 6y - 12x - 12y - 4 = 10x - 2y - 4
dla x= -2 , y= -2 mamy 10*(-2) - 2*(-2) - 4 = -20 + 4 - 4 = -20

d) 2ab - 6a + 3ab - a +12 - ab + 8 = 4ab - 7a + 20
dla a= -1 , b= 3 mamy 4*(-1)*3 - 7*(-1) + 20 = -12 + 7 + 20 = 15
Te gwiazdki oznaczają mnożenie?
2010-04-11T17:41:42+02:00
A) 6x - 2x - 2 - 9x + 6= -5x+4
dla x= -2

-5x-2=(-5* (-2))+4= 10+4=14

b) 8a - 4 + 2a - 10 + 3a -1 = 13a-15
dla=
(13*2)-15- 26-15=11

c) 8x + 4y + 14x + 6y - 12x - 12y - 4 = 10x-2y-4
dla x= -2 , y= -2

(10* (-2))-(2*(-2))-4= -20+4-4=-20

d) 2ab - 6a + 3ab - a +12 - ab + 8= 4ab-7a+20
dla a= -1 , b= 3
4*(-1*3)-(7*(-1))+20=-12+7+20=15
1 5 1