Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T15:26:03+01:00
W świecie współczesnym nadal wiele sił intelektualnych i środków materialnych wydaje na zbrojenia, uzyskiwanie doskonalszych, bardziej sprawnych broni przy jednoczesnym niedostatku środków na cele pokojowe i humanitar.Ludzkość nie potrafi uruchomić sił politycznych, prawnych, instytucjonalnych a nade wszystko moralnych przeciwdziałających wojnie.Z łamaniem praw człowieka ,pozostaje współcześny problem, ale niszczycielska broń istnieje.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,istotnych dla przyszłych losów ludzkości jest podstawowych problem,nadal naruszane są na całym świecie,naruszana jest godność ludzka, często wartość życia,aktywnośc życiowa człowieka,jak kultura, polityka, nauka, gospodarka, część zagrożeń natomiast wymyka się jednoznacznemu przypisaniu ich działaniu ludzi.


W roku 1929 wybuch wielki kryzys na rynku międzynarodowym, będący powodem zachwiania ładu gospodarczego na świecie.Państwa zachodnie wsparły finansowo gospodarkę niemiecką co oznaczało to zgodę na zniesienie reszty ciążących na Niemcach repatriacji i kolejne ustępstwa wobec Niemiec.Było to skutkiem zarówno braku demokratycznego doświadczenia historycznego, przekonania o słabości systemów demokratycznych i niezadowolenia z systemu wersalskiego. Ta sytuacja miała ogromny wpływ na dalsze respektowanie postanowień wersalskich, zwłaszcza w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych.


5 1 5