Odpowiedzi

Trybunał konstytucyjny- Kontroluje zgodność aktów prawnych niższego rzędu i aktami wyższego rzędu.

Trybunał stanu- Egzekwuje najwyższe organy państwowe.
16 4 16