Odpowiedzi

2010-04-11T18:35:00+02:00
10 przykazań bożych jest zbiorem praw dla prawdziwego Chrześcijanina. To właśnie Dekalog pokazuje nam jak mamy postępować, żeby zapewnić sobie w przyszłości życie wieczne. Pierwsze trzy przykazania skierowane są do Boga, natomiast pozostałe siedem przykazań do bliźnich.