W punkcie A położonym na wysokości 300m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza 20 C, w punkcie B znajdującym się na wysokości 800 m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza 17,5 C, zaś w punkcie C znajdującym się na szczycie 16,5 C. Oblicz wysokość bezwzględną szczytu zakładając że przy wzroście wysokości temperatura powietrza spada jednostajnie.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:53:36+02:00
Temp spada o 0.7C na 100m

jeśli na 800m była temp 17.5 stopnia a na szczycie 16.5 to spadek temp wynosi 1 stopien.

0.7C-100m |:7

0.1C- 100m/7 |* 10

1C- ok. 142,85m

czyli szczyt ma ok 800m+142,85m=942,85m