Odpowiedzi

2009-11-03T19:27:55+01:00
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Do Urzędu można się zwrócić,gdy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów.Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas ,gdy bezprawna praktyka dotyka nieograniczonej liczby osób-np.zły system obsługi konsumenta,wprowadzająca w błąd reklama,nieprawdziwa informacja na opakowaniu produktu,ukryte wady przedmiotu itd. Skargi i wnioski można wnosić pisemnie,telegraficznie,faksem,pocztą elektroniczną.Po otrzymaniu skargi Urząd może wszcząć postępowanie administracyjne i w jego wyniku podejmuje decyzje.
1 1 1