Trzeba uzupełnić:

zadanie.1.
Największym organem władzy ustawodawczej w Polsce jest .......
W jego skład wchodzą ........ w liczbie ...... wybrani na lat ..... w wyborach .........., ..........., ......, ..........., ....... .
Drugą izbą parlamentu jest ...........
W jego skład wchodzi ........ senatorów wybieranych na lat ...
Inicjatywę ustawodawczą mają ...... , ......., ....., ....., ...... .
Projekt ..... po pierwszym .......... Sejm odsyła do komisji. Senat może ustawę ........., ........, lub .............. .
Sejm przyjmuje stanowisko, ............ albo je ........... .
Ustawa wchodzi w ........................

zadanie.2.
Poseł to członek .........., któremu przewodniczy .............
Natomiast członkowie senatu to ....................
Przewodniczy im ....................
Sejm i senat łącznie nazywane są w niektórych sytuacjach ..................... .
Liczba .............. w parlamencie jest ponad 4,5 razy większa od liczby ............ i wynosi ........ . Kadencja parlamentu trwa ....... lata, a wybory do niego są ..................., ..........., ............, ............., ............. .
Na co dzień posłowie pracują w ..................
W czasie kadencji parlamentu jego członków chroni ............
Podstawowe funkcje sejmu to: ............, ............, ........., ................ .
Projekt nowej ustawy przekazywany jest do prezydenta, który może go ......... , ............. lub .................
Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza jej publikację w .............. zaczyna ona obowiązywać po ................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:01:04+02:00
Zadanie 1
-sejm
-posłowie
-460
-4
-powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych,bezpośrednich
-senat
-100
-4
-sejm,senat, rada ministrów, 100tyś. obywateli, prezydentowi
-ustawy
-czytaniu
-przyjac, odrzucić, wprowadzic poprawki
-życie

zadanie 2
-sejmu, marszałek sejmu
-senatorowie
-marszałek senatu
-zgromadzeniem narodowym
-posłów
-senatorów
-460
-
2 3 2