Oblicz ile litrów deszczu spadło na prostokątny plac o wymiarach 40m x 50m, jeżeli grubość warstwy wody wynosiła 35mm.

Objetosc puszki kukurydzy w kształcie walca wynosi 400pi cm3<szescienne>, a długosc promienia podstawy ma 5cm. oblicz pole powierzchni bocznej tej puszki .

pomoocy !! PILNE!!

3

Odpowiedzi

2010-04-11T17:52:25+02:00
V=abc
V=400dm*500dm*0,35dm=7oooodm³=7l (bo 1 dm³ to 1l)

V=πr²H 400π=Hπ*5² stąd H=16cm
Pb=πrH Pb=π*5*16=80πcm³
2010-04-11T17:54:44+02:00
Pierwsze zadanie: 40m=400dm, 50m=500dm, 35mm=0,35dm
400dm * 500dm * 0,35dm =70 000dm3=70 000l

drugie zadanie: V=Pp*H 400pi=25pi * H H=16cm
lp=2 pi r l=2pi*5 l=10pi Pb=16*10pi Pb=160pi cm2
1 5 1
2010-04-11T18:02:38+02:00

Pp = 40×50 = 200 [m²]
h = 35 mm = 3,5 cm = 0,035 m
V= Pp × h = 200 × 0,035 = 7[m³]


V=400π cm³
r = 5cm
Pp= πr² = 25π [cm²]
V = Pp × h => h = V : Pp
h = 400π : 25π = 16 cm
Pb= 2πr × h = 10π × 16 = 160π [cm²]